Moja zóna
GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Poštová 14, Košice
31729011
2020771247
Nemá
nezistený
15.06.1996
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutári GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločníci GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmety podnikania GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy GASTRO CARD, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice