Moja zóna
ORIN Poprad, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 60, 058 01 Poprad
31729029
2020515200
SK2020515200
2 zamestnanci
12.06.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
29,14
41,2 %
-1,32 tis. €
84,5 %
2020/2019
69,1 tis. €
-13,2 %
2020/2019
-0
85,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk ORIN Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Tržby ORIN Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

1,07
0,59
0,41
40,35

Zisk pred zdanením ORIN Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDA ORIN Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Koneční uživatelia výhod ORIN Poprad, s.r.o.


Štatutári ORIN Poprad, s.r.o.


Spoločníci ORIN Poprad, s.r.o.


Predmety podnikania ORIN Poprad, s.r.o.


Kataster ORIN Poprad, s.r.o.


Skrátené výkazy ORIN Poprad, s.r.o.