Moja zóna
Megan, spol. s r.o.
Závodská 42, 010 01 Žilina
31729045
Nemá
nezistený
14.06.1996
12.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Megan, spol. s r.o.


Štatutári Megan, spol. s r.o.


Spoločníci Megan, spol. s r.o.


Predmety podnikania Megan, spol. s r.o.


Kataster Megan, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Megan, spol. s r.o.