Moja zóna
NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.
044 23 Jasov
31729070
2020505817
Nemá
nezistený
12.06.1996
25.03.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.


Štatutári NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.


Spoločníci NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.


Predmety podnikania NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.


Kataster NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.


Skrátené výkazy NÁBYTKOVÉ HRANOLY A VLYSY s.r.o., skrátený názov: NHV s.r.o.