Moja zóna
ALASPIŠ, s.r.o.
Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves
31729126
2020032839
SK2020032839
1 zamestnanec
11.06.1996
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,06
14,34
3,3 %
24,8 tis. €
-46,2 %
2021/2020
106 tis. €
0,1 %
2021/2020
0,05
-46 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ALASPIŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržby ALASPIŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
125 tis. €
120 tis. €
115 tis. €
110 tis. €
105 tis. €
100 tis. €

66,03
0,97
0,01
17,54

Zisk pred zdanením ALASPIŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

EBITDA ALASPIŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod ALASPIŠ, s.r.o.


Štatutári ALASPIŠ, s.r.o.


Spoločníci ALASPIŠ, s.r.o.


Predmety podnikania ALASPIŠ, s.r.o.


Kataster ALASPIŠ, s.r.o.


Skrátené výkazy ALASPIŠ, s.r.o.