Moja zóna
Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice
Dopravná 3, 040 01 Košice
31729134
2020771258
Nemá
nezistený
05.06.1996
27.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice


Štatutári Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice


Spoločníci Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice


Predmety podnikania Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice


Kataster Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice


Skrátené výkazy Závody "Dr. KUČERA", s.r.o. Košice