Moja zóna
KAPPA INVEST a.s.
925 83 Žihárec
31729169
2020771269
Nemá
nezistený
17.06.1996
16.02.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KAPPA INVEST a.s.


Štatutári KAPPA INVEST a.s.


Spoločníci KAPPA INVEST a.s.


Predmety podnikania KAPPA INVEST a.s.


Kataster KAPPA INVEST a.s.


Skrátené výkazy KAPPA INVEST a.s.