Moja zóna
ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.
Rampová 2, 080 06 Ľubotice
31729177
2020524341
Nemá
nezistený
17.06.1996
22.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.


Štatutári ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.


Spoločníci ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.


Predmety podnikania ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.


Kataster ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALARMTECHNIKA, spol. s r.o.