Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch
Ohradzany
31729185
2021174815
Nemá
nezistený
18.06.1996
27.02.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch


Kataster Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Stráň v Ohradzanoch