Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej
Slovenská Volová
31729193
2021174826
Nemá
nezistený
18.06.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej


Kataster Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Gruzovčík v Slovenskej Volovej