Moja zóna
KPS ARMAKOV, spol. s r.o.
Južná trieda 78, 040 01 Košice
31729207
Nemá
14.06.1996
12.02.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KPS ARMAKOV, spol. s r.o.


Štatutári KPS ARMAKOV, spol. s r.o.


Spoločníci KPS ARMAKOV, spol. s r.o.


Predmety podnikania KPS ARMAKOV, spol. s r.o.


Kataster KPS ARMAKOV, spol. s r.o.