Moja zóna
RADEBERG, s.r.o.
Levočská 5, 080 01 Prešov
31729215
2020524462
Nemá
nezistený
12.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RADEBERG, s.r.o.


Štatutári RADEBERG, s.r.o.


Spoločníci RADEBERG, s.r.o.


Predmety podnikania RADEBERG, s.r.o.


Kataster RADEBERG, s.r.o.


Skrátené výkazy RADEBERG, s.r.o.