Moja zóna
Penzión Hanišberg s.r.o.
Poloma 1304, 963 01 Krupina
31729223
2020525155
SK2020525155
10-19 zamestnancov
14.06.1996
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,95
-43,65
0,04
97,8 %
-106 tis. €
-137,2 %
2021/2020
170 tis. €
-9,7 %
2021/2020
-0,95
-130,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Penzión Hanišberg s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Penzión Hanišberg s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

0,37
0,02
0,01
0,41

Zisk pred zdanením Penzión Hanišberg s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Penzión Hanišberg s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Penzión Hanišberg s.r.o.


Štatutári Penzión Hanišberg s.r.o.


Spoločníci Penzión Hanišberg s.r.o.


Predmety podnikania Penzión Hanišberg s.r.o.


Kataster Penzión Hanišberg s.r.o.


Skrátené výkazy Penzión Hanišberg s.r.o.