Moja zóna
TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Azovská 1387/4, 040 12 Košice
31729240
2021200995
Nemá
nezistený
19.06.1996
26.08.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutári TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločníci TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmety podnikania TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy TOSCA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice