Moja zóna
STAVING, s.r.o.
Fábryho 30, Košice
31729258
2020489746
SK2020489746
nezistený
17.06.1996
Výstavba ost.inž.stavieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
0
0,02
4 439,6 %
-795 €
-104,4 %
2021/2020
209 €
-5,9 %
2021/2020
-0,1
-107 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk STAVING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Tržby STAVING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

n/a
-43,4
n/a
0,3

Zisk pred zdanením STAVING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA STAVING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

Koneční uživatelia výhod STAVING, s.r.o.


Štatutári STAVING, s.r.o.


Spoločníci STAVING, s.r.o.


Predmety podnikania STAVING, s.r.o.


Kataster STAVING, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVING, s.r.o.