Moja zóna
D-ART Studio, s.r.o.
Hlavná 20, 082 16 Záhradné
31729266
2020524319
SK2020524319
1 zamestnanec
17.06.1996
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,51
0,73
2,39
30 %
20,1 tis. €
-17,5 %
2021/2020
64,9 tis. €
13,8 %
2021/2020
0,51
-12 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk D-ART Studio, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Tržby D-ART Studio, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

4,12
0,7
0,06
2,95

Zisk pred zdanením D-ART Studio, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDA D-ART Studio, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod D-ART Studio, s.r.o.


Štatutári D-ART Studio, s.r.o.


Spoločníci D-ART Studio, s.r.o.


Predmety podnikania D-ART Studio, s.r.o.


Kataster D-ART Studio, s.r.o.


Skrátené výkazy D-ART Studio, s.r.o.