Moja zóna
Multidata SW, spol. s r.o.
Radničné nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
31729274
Nemá
17.06.1996
13.07.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Multidata SW, spol. s r.o.


Štatutári Multidata SW, spol. s r.o.


Spoločníci Multidata SW, spol. s r.o.


Predmety podnikania Multidata SW, spol. s r.o.


Kataster Multidata SW, spol. s r.o.