Moja zóna
HKW - PROFIL, spol. s r.o.
Partizánska 1849, 058 01 Poprad
31729304
2020655153
Nemá
nezistený
18.06.1996
24.01.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HKW - PROFIL, spol. s r.o.


Štatutári HKW - PROFIL, spol. s r.o.


Spoločníci HKW - PROFIL, spol. s r.o.


Predmety podnikania HKW - PROFIL, spol. s r.o.


Kataster HKW - PROFIL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy HKW - PROFIL, spol. s r.o.