Moja zóna
STEELCOOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii
Železiarenská 62, 040 01 Košice
31729312
Nemá
20.06.1996
19.12.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STEELCOOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Štatutári STEELCOOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Spoločníci STEELCOOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Predmety podnikania STEELCOOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Kataster STEELCOOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii