Moja zóna
Slovenská autobusová doprava Rožňava, a.s., v likvidácii
Šafárikova 91, 048 80 Rožňava
31729339
Nemá
19.06.1996
05.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská autobusová doprava Rožňava, a.s., v likvidácii


Štatutári Slovenská autobusová doprava Rožňava, a.s., v likvidácii


Spoločníci Slovenská autobusová doprava Rožňava, a.s., v likvidácii


Predmety podnikania Slovenská autobusová doprava Rožňava, a.s., v likvidácii


Kataster Slovenská autobusová doprava Rožňava, a.s., v likvidácii