Moja zóna
BISPO, s.r.o.
Letná 3373/27, 058 01 Poprad
31729347
2020515354
Nemá
nezistený
20.06.1996
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,05
25,55
3,8 %
1,41 tis. €
-75,4 %
2021/2020
6,15 tis. €
-83,2 %
2021/2020
0,05
-75,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BISPO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Tržby BISPO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

n/a
0,96
n/a
27,56

Zisk pred zdanením BISPO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDA BISPO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod BISPO, s.r.o.


Štatutári BISPO, s.r.o.


Spoločníci BISPO, s.r.o.


Predmety podnikania BISPO, s.r.o.


Kataster BISPO, s.r.o.


Skrátené výkazy BISPO, s.r.o.