Moja zóna
GAVIAL, s.r.o. Prešov
Šebastovská 4, 080 06 Prešov
31729371
2020521129
SK2020521129
1 zamestnanec
18.06.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,04
26,7 %
8 tis. €
-19,8 %
2021/2020
185 tis. €
0,6 %
2021/2020
0,01
-14,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GAVIAL, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Tržby GAVIAL, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

13,2
0,73
0,03
0,09

Zisk pred zdanením GAVIAL, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDA GAVIAL, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod GAVIAL, s.r.o. Prešov


Štatutári GAVIAL, s.r.o. Prešov


Spoločníci GAVIAL, s.r.o. Prešov


Predmety podnikania GAVIAL, s.r.o. Prešov


Kataster GAVIAL, s.r.o. Prešov


Skrátené výkazy GAVIAL, s.r.o. Prešov