Moja zóna
REPLY s.r.o.
Byster 261, 044 41 Sady nad Torysou
31729380
2020737411
SK2020737411
nezistený
21.06.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,15
50,16
1,7 %
1,3 tis. €
-78,1 %
2021/2020
3,65 tis. €
-85,5 %
2021/2020
0,15
-77,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk REPLY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby REPLY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

n/a
0,98
0,52
64,03

Zisk pred zdanením REPLY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA REPLY s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod REPLY s.r.o.


Štatutári REPLY s.r.o.


Spoločníci REPLY s.r.o.


Predmety podnikania REPLY s.r.o.


Kataster REPLY s.r.o.


Skrátené výkazy REPLY s.r.o.