Moja zóna
POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vysokoškolská 11, Košice
31729401
2020056016
Nemá
nezistený
19.06.1996
11.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.


Štatutári POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.


Spoločníci POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.


Predmety podnikania POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.


Kataster POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy POWER DART SLOVAKIA, spol. s r.o.