Moja zóna
KRUHRITEX, spol. s r.o.
094 33 Vyšný Žipov
31729410
Nemá
nezistený
18.06.1996
07.10.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KRUHRITEX, spol. s r.o.


Štatutári KRUHRITEX, spol. s r.o.


Spoločníci KRUHRITEX, spol. s r.o.


Predmety podnikania KRUHRITEX, spol. s r.o.


Kataster KRUHRITEX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KRUHRITEX, spol. s r.o.