Moja zóna
AC - PEhAES, spol. s r.o.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
31729452
2020521239
Nemá
nezistený
19.06.1996
Maloobchod s dielmi voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,21
0
0,02
4 369,2 %
-84 €
-223,1 %
2021/2020
N/A
-0,21
-289,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €

Tržby AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021

-2,63
-42,69
n/a
0,02

Zisk pred zdanením AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €

EBITDA AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
-120 €

Koneční uživatelia výhod AC - PEhAES, spol. s r.o.


Štatutári AC - PEhAES, spol. s r.o.


Spoločníci AC - PEhAES, spol. s r.o.


Predmety podnikania AC - PEhAES, spol. s r.o.


Kataster AC - PEhAES, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AC - PEhAES, spol. s r.o.