Prehľad o organizácii
AC - PEhAES, spol. s r.o.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
31729452
2020521239
Nemá
nezistený
19.06.1996
Maloobchod s dielmi voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,33
0,01
0,02
5 801,9 %
-101 €
-20,2 %
2022/2021
N/A
-0,33
-59,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-2,65
-57,02
n/a
0,02

Zisk pred zdanením AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA AC - PEhAES, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
-120 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AC - PEhAES, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AC - PEhAES, spol. s r.o.


Konateľ AC - PEhAES, spol. s r.o.


Likvidátor AC - PEhAES, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AC - PEhAES, spol. s r.o.


Predmet činnosti AC - PEhAES, spol. s r.o.


Kataster AC - PEhAES, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AC - PEhAES, spol. s r.o.