Moja zóna
RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice
Brnenská 81, Košice
31729495
2020929130
Nemá
nezistený
24.06.1996
25.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice


Štatutári RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice


Spoločníci RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice


Predmety podnikania RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice


Kataster RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy RED-LINE PLUS, s.r.o., Košice