Moja zóna
MäsoSpiš, spol. s r.o.
Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31729533
2020504772
Nemá
nezistený
01.07.1996
25.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MäsoSpiš, spol. s r.o.


Štatutári MäsoSpiš, spol. s r.o.


Spoločníci MäsoSpiš, spol. s r.o.


Predmety podnikania MäsoSpiš, spol. s r.o.


Kataster MäsoSpiš, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MäsoSpiš, spol. s r.o.