Moja zóna
Spiš Market, spol. s r. o.
Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves
31729541
2020504750
SK2020504750
100-149 zamestnancov
01.07.1996
Maloobchod s mäsom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,06
1,98
29,2 %
135 tis. €
-62,3 %
2021/2020
12 mil. €
-20,8 %
2021/2020
0,04
-61,4 %
2021/2020
362 tis. €
-89,4 %
2021/2020
N/A

Zisk Spiš Market, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

Tržby Spiš Market, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
17 mil. €
16 mil. €
15 mil. €
14 mil. €
13 mil. €
12 mil. €

253,42
0,71
0,04
2,51

Zisk pred zdanením Spiš Market, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

EBITDA Spiš Market, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Spiš Market, spol. s r. o.


Štatutári Spiš Market, spol. s r. o.


Spoločníci Spiš Market, spol. s r. o.


Predmety podnikania Spiš Market, spol. s r. o.


Kataster Spiš Market, spol. s r. o.


Skrátené výkazy Spiš Market, spol. s r. o.