Moja zóna
MOLETA, s.r.o.
Mlynica
31729568
2020515442
SK2020515442
1 zamestnanec
21.06.1996
Ost.stav.kompletiz.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,08
3,11
0,01
134,7 %
-32,7 tis. €
-2 774,3 %
2021/2020
10,4 tis. €
-78,8 %
2021/2020
-1,08
-6 152,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MOLETA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Tržby MOLETA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

-1,59
-0,35
0,98
0,31

Zisk pred zdanením MOLETA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDA MOLETA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod MOLETA, s.r.o.


Štatutári MOLETA, s.r.o.


Spoločníci MOLETA, s.r.o.


Predmety podnikania MOLETA, s.r.o.


Kataster MOLETA, s.r.o.


Skrátené výkazy MOLETA, s.r.o.