Moja zóna
IHASTAV, s.r.o.
Zvolenská 1779/19, 010 08 Žilina
31729584
Nemá
nezistený
27.06.1996
12.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod IHASTAV, s.r.o.


Štatutári IHASTAV, s.r.o.


Spoločníci IHASTAV, s.r.o.


Predmety podnikania IHASTAV, s.r.o.


Kataster IHASTAV, s.r.o.


Skrátené výkazy IHASTAV, s.r.o.