Moja zóna
Jantar Slovakia spol. s r.o.
Komenského 4985/20, 080 01 Prešov
31729649
2020521206
Nemá
nezistený
26.06.1996
01.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,55
-1,77
0,69
68,8 %
-4,66 tis. €
-185,2 %
2017/2016
7,66 tis. €
-78,2 %
2017/2016
-0,55
-209,3 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Jantar Slovakia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Tržby Jantar Slovakia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

n/a
0,31
0,53
1,53

Zisk pred zdanením Jantar Slovakia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA Jantar Slovakia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Jantar Slovakia spol. s r.o.


Štatutári Jantar Slovakia spol. s r.o.


Spoločníci Jantar Slovakia spol. s r.o.


Predmety podnikania Jantar Slovakia spol. s r.o.


Kataster Jantar Slovakia spol. s r.o.


Skrátené výkazy Jantar Slovakia spol. s r.o.