Moja zóna
ISKOZA a.s.
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
31729703
Nemá
25.06.1996
24.07.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ISKOZA a.s.


Štatutári ISKOZA a.s.


Spoločníci ISKOZA a.s.


Predmety podnikania ISKOZA a.s.


Kataster ISKOZA a.s.