Moja zóna
SLOVPOL B, s.r.o.
Hlavná 9, 053 42 Krompachy
31729711
2021263574
Nemá
nezistený
25.06.1996
Ubytovanie ost.dočasné
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
1,2 %
-116 €
-4,5 %
2021/2020
N/A
-0,01
-5,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SLOVPOL B, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

Tržby SLOVPOL B, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

n/a
0,99
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SLOVPOL B, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

EBITDA SLOVPOL B, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod SLOVPOL B, s.r.o.


Štatutári SLOVPOL B, s.r.o.


Spoločníci SLOVPOL B, s.r.o.


Predmety podnikania SLOVPOL B, s.r.o.


Kataster SLOVPOL B, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVPOL B, s.r.o.