Moja zóna
IK Steel, spol. s r.o.
Jesenná 20, 080 05 Prešov
31729762
2020521140
SK2020521140
10-19 zamestnancov
28.06.1996
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,27
49,5 %
1,3 tis. €
-93 %
2021/2020
1,99 mil. €
7,1 %
2021/2020
0
-92,7 %
2021/2020
41,5 tis. €
732 tis. €

Zisk IK Steel, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby IK Steel, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
transparex.sk

70,7
0,5
0,14
1,62

Zisk pred zdanením IK Steel, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA IK Steel, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IK Steel, spol. s r.o.


Štatutári IK Steel, spol. s r.o.


Spoločníci IK Steel, spol. s r.o.


Predmety podnikania IK Steel, spol. s r.o.


Kataster IK Steel, spol. s r.o.


Skrátené výkazy IK Steel, spol. s r.o.