Moja zóna
BARPAST, s.r.o.
Slovenská 25, 080 01 Prešov
31729835
Nemá
25.06.1996
09.03.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BARPAST, s.r.o.


Štatutári BARPAST, s.r.o.


Spoločníci BARPAST, s.r.o.


Predmety podnikania BARPAST, s.r.o.


Kataster BARPAST, s.r.o.