Moja zóna
VSŽ Konzult s.r.o.
Vstupný areál VSŽ HOLDING, a.s., Košice
31729860
Nemá
01.07.1996
31.12.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VSŽ Konzult s.r.o.


Štatutári VSŽ Konzult s.r.o.


Spoločníci VSŽ Konzult s.r.o.


Predmety podnikania VSŽ Konzult s.r.o.


Kataster VSŽ Konzult s.r.o.