Moja zóna
ATR inžiniering, s.r.o.
Šafárikova 174, 048 01 Rožňava
31729886
2020501373
SK2020501373
nezistený
01.07.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
4,88
11,8 %
128 €
37,6 %
2021/2020
18 tis. €
0 %
2021/2020
0,01
65,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ATR inžiniering, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Tržby ATR inžiniering, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

n/a
0,88
0,34
9,06

Zisk pred zdanením ATR inžiniering, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDA ATR inžiniering, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ATR inžiniering, s.r.o.


Štatutári ATR inžiniering, s.r.o.


Spoločníci ATR inžiniering, s.r.o.


Predmety podnikania ATR inžiniering, s.r.o.


Kataster ATR inžiniering, s.r.o.


Skrátené výkazy ATR inžiniering, s.r.o.