Moja zóna
METASPOL, s.r.o.
Mudroňova 13A, 080 01 Prešov
31729908
2020521217
Nemá
nezistený
25.06.1996
Veľkoobch.s cukrom,čok.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
0,03
0,2
349,8 %
-1,1 tis. €
-150,3 %
2021/2020
14,1 tis. €
202,5 %
2021/2020
-0,07
-562,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk METASPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby METASPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

-4,07
-2,5
0,07
0,29

Zisk pred zdanením METASPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA METASPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Koneční uživatelia výhod METASPOL, s.r.o.


Štatutári METASPOL, s.r.o.


Spoločníci METASPOL, s.r.o.


Predmety podnikania METASPOL, s.r.o.


Kataster METASPOL, s.r.o.


Skrátené výkazy METASPOL, s.r.o.