Moja zóna
IMPALA SLOVAKIA s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31729916
2020793522
Nemá
nezistený
25.06.1996
Opracovanie kovov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,52
0,02
84,7 %
-9,04 tis. €
-2 758,5 %
2021/2020
49,3 tis. €
1,6 %
2021/2020
-0,08
-1 820,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

Tržby IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

2,64
0,15
1,91
1,12

Zisk pred zdanením IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


Štatutári IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


Spoločníci IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


Predmety podnikania IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


Kataster IMPALA SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy IMPALA SLOVAKIA s.r.o.