Moja zóna
E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii
Sabinovská 1, 080 01 Prešov
31729924
2020545967
Nemá
nezistený
02.07.1996
06.12.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii


Štatutári E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii


Kataster E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy E P O - ekonomika, právo, obchod, s.r.o. v likvidácii