Moja zóna
VSH Consult, a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou
31729959
2020528345
Nemá
nezistený
01.07.1996
29.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VSH Consult, a.s.


Štatutári VSH Consult, a.s.


Spoločníci VSH Consult, a.s.


Predmety podnikania VSH Consult, a.s.


Kataster VSH Consult, a.s.


Skrátené výkazy VSH Consult, a.s.