Moja zóna
POP - CHAR, spol. s r.o.
Olšavská 37, 044 24 Poproč
31729967
2020496808
Nemá
nezistený
02.07.1996
26.06.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod POP - CHAR, spol. s r.o.


Štatutári POP - CHAR, spol. s r.o.


Spoločníci POP - CHAR, spol. s r.o.


Predmety podnikania POP - CHAR, spol. s r.o.


Kataster POP - CHAR, spol. s r.o.


Skrátené výkazy POP - CHAR, spol. s r.o.