Moja zóna
REMONY PLUS, s.r.o.
F. Kubača 19, 071 01 Michalovce
31730043
2020739974
SK2020739974
1 zamestnanec
01.07.1996
Obkladanie stien,podláh
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,28
-1,1
4,79
74,8 %
-12,3 tis. €
41,8 %
2021/2020
4,75 tis. €
-91,7 %
2021/2020
-0,28
8,8 %
2021/2020
171 tis. €
-90,4 %
2021/2020
N/A

Zisk REMONY PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Tržby REMONY PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

0,52
0,25
n/a
4,82

Zisk pred zdanením REMONY PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDA REMONY PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod REMONY PLUS, s.r.o.


Štatutári REMONY PLUS, s.r.o.


Spoločníci REMONY PLUS, s.r.o.


Predmety podnikania REMONY PLUS, s.r.o.


Kataster REMONY PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy REMONY PLUS, s.r.o.