Moja zóna
PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice
Košické Oľšany 282, 044 42 Rozhanovce
31730078
2020486501
Nemá
nezistený
03.07.1996
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice


Štatutári PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice


Spoločníci PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice


Predmety podnikania PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice


Kataster PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice


Skrátené výkazy PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice