Moja zóna
FURMANEC, spol. s r.o. Miková
090 24 Miková
31730141
2020526640
SK2020526640
1 zamestnanec
02.07.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,42
42,9 %
2,56 tis. €
38,5 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk FURMANEC, spol. s r.o. Miková


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FURMANEC, spol. s r.o. Miková


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

22,34
0,57
0,12
2,91

Zisk pred zdanením FURMANEC, spol. s r.o. Miková


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FURMANEC, spol. s r.o. Miková


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FURMANEC, spol. s r.o. Miková


Štatutári FURMANEC, spol. s r.o. Miková


Spoločníci FURMANEC, spol. s r.o. Miková


Predmety podnikania FURMANEC, spol. s r.o. Miková


Kataster FURMANEC, spol. s r.o. Miková


Skrátené výkazy FURMANEC, spol. s r.o. Miková