Moja zóna
ANTIX s.r.o.
Mäsiarska č. 5, 040 01 Košice
31730183
2020971326
Nemá
nezistený
02.07.1996
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-1,03
0,02
92,3 %
-387 €
90,1 %
2021/2020
9,6 tis. €
-78,2 %
2021/2020
-0,08
95,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ANTIX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby ANTIX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

0,06
0,08
0,5
1,08

Zisk pred zdanením ANTIX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA ANTIX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod ANTIX s.r.o.


Štatutári ANTIX s.r.o.


Spoločníci ANTIX s.r.o.


Predmety podnikania ANTIX s.r.o.


Kataster ANTIX s.r.o.


Skrátené výkazy ANTIX s.r.o.