Moja zóna
L & H, spol. s r.o. Košice
Braniskova 24, 040 01 Košice
31730213
2020771324
Nemá
nezistený
02.07.1996
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod L & H, spol. s r.o. Košice


Štatutári L & H, spol. s r.o. Košice


Spoločníci L & H, spol. s r.o. Košice


Predmety podnikania L & H, spol. s r.o. Košice


Kataster L & H, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy L & H, spol. s r.o. Košice