Moja zóna
HORSMAN, s.r.o.
Košická 7496, 080 05 Prešov
31730230
2020524418
Nemá
nezistený
02.07.1996
20.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HORSMAN, s.r.o.


Štatutári HORSMAN, s.r.o.


Spoločníci HORSMAN, s.r.o.


Predmety podnikania HORSMAN, s.r.o.


Kataster HORSMAN, s.r.o.


Skrátené výkazy HORSMAN, s.r.o.