Moja zóna
Roľnícke družstvo Ľubovec
082 42 Ľubovec
31730256
2020524440
Nemá
nezistený
04.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
1 544 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Roľnícke družstvo Ľubovec


2014
2015

Tržby Roľnícke družstvo Ľubovec


2014
2015

n/a
-14,44
n/a
0,02

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo Ľubovec


2014
2015

EBITDA Roľnícke družstvo Ľubovec


2014
2015

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Ľubovec


Štatutári Roľnícke družstvo Ľubovec


Spoločníci Roľnícke družstvo Ľubovec


Predmety podnikania Roľnícke družstvo Ľubovec


Kataster Roľnícke družstvo Ľubovec


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Ľubovec